iNet.mn дагах

Мөнгө, зээл, хадгаламжийн есдүгээр сарын үзүүлэлтүүд

Төгрөгийн хадгаламж 2021 оны есдүгээр сарын эцэст 15.1 их наяд төгрөг болжээ гэж Үндэсний статистикийн хороо (ҮСХ) мэдээлжээ. Энэ нь  наймдугаар сараас 32.4 тэрбум төгрөгөөр буурсан үзүүлэлт ажээ. Харин 2020 оны есдүгээр сар буюу жилийн өмнөхөөс 3.5 их наяд төгрөгөөр өссөн дүн  юм байна. Төгрөгийн хадгаламжийн 87.1 хувь (13.2 их наяд төгрөг) нь иргэдийн хадгаламж, 12.9 хувь (2.0 их наяд төгрөг) нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын хадгаламж байна. Харин валютын хадгаламж  4.1 их наяд төгрөг байгаа аж.  Банкны салбарт хадгаламжийн нөгөө талд  аж ахуйн нэгж, иргэдэд олгосон зээл гэж  байдаг. Зээлийн тоо үзүүлэлтүүдийг ҮСХ хэрхэн гаргасан талаар одоо авч үзье.

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2021 оны есдүгээр сарын эцэст 20.2 их наяд төгрөг болжээ. Энэ нь наймдугаар сараас 328.2 тэрбум төгрөгөөр, 2020 он буюу бүтэн жилийн өмнөхөөс  2.9  их наяд төгрөгөөр өсжээ. Нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 50.8 хувь нь иргэд, 46.3 хувь нь хувийн хэвшил, 2.1 хувь нь төрийн байгууллага, 0.9 хувь нь санхүүгийн болон бусад байгууллагынх байна.

Хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2021 оны есдүгээр сарын эцэст 17.2 их наяд төгрөг болжээ. Энэ нь наймдугаар  сараас 472.1  тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт юм. Мөн ийм төрлийн зээлийн үлдэгдэл  2020 оны есдүгээр сар буюу нэг жилийн дотор 2.9  их наяд төгрөгөөр өссөн байна. Хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэл нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 84.9 хувийг эзэлж байгаа аж.  

Түүнчлэн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2021 оны есдүгээр сарын эцэст 1.1 их наяд төгрөг болжээ. Энэ нь наймдугаар сараас 135.9 тэрбум төгрөгөөр, 2020 он есдүгээр сар буюу жилийн дотор  78.6 тэрбум төгрөгөөр тус тус буурчээ. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 5.3 хувийг эзэлж байна.Системийн хэмжээгээр чанаргүй зээл 2021 оны есдүгээр сарын эцэст 2.0 их наяд төгрөг байгаа нь наймдугаар сараас 8.0 тэрбум төгрөгөөр буурсан дүн юм.  Мөн чанаргүй зээл нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 9.8 хувийг эзэлж байгаа аж. Санхүү банкны салбарт хадгаламж зээлээс гадна өөр бусад нэр төрлийн тоон үзүүлэлтүүдийн талаар ҮСХ хэрхэн мэдээлснийг доорх хүснэгтэд харуулжээ.


Mөнгөний нийлүүлэлт (M2) 2021 оны есдүгээр сарын эцэст урьдчилсан гүйцэтгэлээр 27.0 их наяд төгрөг болж, 2020 оны мөн үеэс 4.6  их наяд төгрөгөөр өсжээ. Жилийн дотор ийм өсөлт гарахад, валютын харилцах 39.9  тэрбум төгрөгөөр, төгрөгийн харилцах 1.9  их наяд төгрөгөөр, төгрөгийн хадгаламж 3.5 их наяд төгрөгөөр өссөн нь нөлөөлжээ гэсэн тайлбарыг ҮСХ хийжээ.
Бага мөнгө (M1) 2021 оны есдүгээр сарын эцэст урьдчилсан гүйцэтгэлээр 5.6 их наяд төгрөг болж, наймдугаар сараас 95.4 (1.7%) тэрбум төгрөгөөр буурчээ. Сарын дотор гарсан энэ үзүүлэлт 2020 он буюу өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд 2.0 их наяд төгрөгөөр өссөн байна. Бага мөнгө (M1)-ний 4.8  их наяд төгрөг нь төгрөгийн харилцах, 791 тэрбум төгрөг нь хадгаламжийн байгууллагаас гадуурх мөнгө ажээ.

Бараг мөнгө 2021 оны есдүгээр сарын эцэст урьдчилсан гүйцэтгэлээр 21.4 их наяд төгрөг болсон нь наймдугаар сараас 56.6  тэрбум төгрөгөөр буурсан дүн байна. Харин 2020 он буюу нэг жилийн дотор  2.5  их наяд төгрөгөөр өссөн.Бараг мөнгөний 15.1  их наяд төгрөг нь төгрөгийн хадгаламж, 4.1 их наяд төгрөг нь валютын хадгаламж, 2.2  их наяд төгрөг нь валютын харилцах ажээ. Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө 2021 оны есдүгээр сарын эцэст урьдчилсан гүйцэтгэлээр 1.1 их наяд төгрөг болж наймдугаар сараас 23.2 тэрбум төгрөгөөр буурчээ. Гэхдээ 2020 оны есдүгээр сар буюу  жилийн өмнөхөөс 107.0 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт юм байна.


Мөнгөний нийлүүлэлт (M2):Хадгаламжийн байгууллагаас гадуурх мөнгө, төгрөгийн болон валютын харилцах, хадгаламж, цэвэршүүлсэн алтны харилцах, хадгаламжийн сертификатын нийлбэрээр тодорхойлно.
Гэхдээ цэвэршүүлсэн алтны харилцах дансны үлдэгдлийг хамруулах бөгөөд бусад үнэт металлын харилцах дансны үлдэгдлийг хамруулахгүй.
Бага мөнгө (М1):Хадгаламжийн байгууллагаас гадуурх мөнгө болон төгрөгийн харилцах дансан дахь мөнгөний нийлбэрээр тодорхойлно.  
Бараг мөнгө:Төгрөгийн болон гадаад валютын хадгаламж, валютын харилцах, цэвэршүүлсэн алтны харилцах, хадгаламжийн сертификатын нийлбэрээр тодорхойлно гэсэн тайлбар байна.

Үнэт цаасны арилжаагаар 2021 оны эхний 9 сард 1.1 их наяд төгрөгийн гүйлгээ хийж, 523.6 сая ширхэг үнэт цаас арилжжээ. Энэ нь  2020 оны есдүгээр сар буюу жилийн өмнөх  гүйлгээнээс 1058.1 (31.4 дахин) тэрбум төгрөгөөр, арилжсан үнэт цаас 313.5 (2.5 дахин их) сая ширхгээр тус тус өсжээ.

Хөрөнгийн зах зээлийн чиг хандлагыг илэрхийлэх ТОП-20 дундаж индекс 2021 оны есдүгээр сард 44824.4 нэгж болсныг өмнөх сараас 9672.3 нэгжээр, 2020 оны есдүгээр сараас 27648.2 нэгжээр өссөн дүн гэж тооцсон байна.
Хөрөнгийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувьцаат компаниудын үнэт цаасны зах зээлийн нийт үнэлгээ 2021 оны есдүгээр сарын эцэст 5.0 их наяд төгрөг болсон нь наймдугаар сараас 281.1 тэрбум төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт юм байна.

Монголбанкнаас зарласан төгрөгийн ам.доллартай харьцах сарын дундаж ханш 2021 оны наймдугаар сард 2848.94 төгрөг байна. Энэ нь 2020 оны есдүгээр сартай харьцуулбал 5.23 төгрөгөөр чангарчээ. Мөн төгрөгийн юаньтай харьцах сарын дундаж ханш 2021 оны 9 дүгээр сард 441.19 төгрөг байгаа аж.  скачать dle 12.0

ДЭЛХИЙН МЭДЭЭВладимир Путин “Их 20”-ийн дээд хэмжээний уулзалтад оролцоно

28/06/2022, 20:15

С.Батгэрэл: Техник сэтгэлгээг аль болох эрт, насны онцлог болон тухайн хүүхдийн чадварт нь тохирсон аргаар үе шаттайгаар, орчинг нь бүрдүүл

28/06/2022, 16:06

Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ Элчин сайд нарыг хүлээн авч уулзан Бичигт, Ульхан боомтын дэд бүтцийн асуудлаар ярилцав

28/06/2022, 12:49

Монгол жүдочид эх орондоо багаараа 3 дугаар байр эзэллээ

28/06/2022, 12:45

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эсэхэд иргэд саналаа өгч эцсийн шийдвэр гаргах эрхийг эдэлнэ МОНГОЛЫН МЭДЭЭ | УЛС ТӨР

28/06/2022, 12:42

Загастайн давааны автозам бүрэн ашиглалтад орж, 21 аймаг нийслэл хоттой хатуу хучилттай автозамаар холбогдлоо

28/06/2022, 12:38

Хүнсний хувьсгалын хүрээнд шинэ үеийн гидропоник хүлэмж байгуулах төсөл хэрэгжиж эхэллээ

28/06/2022, 12:33

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч У.Хүрэлсүх: Монголын зохиолчид 30 гаруй жилийн дараа эргэж нэгдсэнд талархаж байна

28/06/2022, 12:29

24/06/2022, 12:22

Б.БАТЦЭЦЭГ: ЮНЕСКО ШИМ МАНДЛЫН НӨӨЦ ГАЗАРТ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ИРГЭДИЙН АМЬЖИРГААГ САЙЖРУУЛАХАД АНХААРДАГ

22/06/2022, 10:59

Чингис хаан музейн нүүрэн талд монголын эзэнт гүрний таван их хааны тамга заллаа

22/06/2022, 10:54

Б.Ган-Эрдэнэ Ази тивийн АШТ-ий хүрэл медаль хүртлээ

22/06/2022, 10:53

Жолооч нар "Аажуу явбал аяндаа хүрнэ дээ" аянд нэгдлээ

22/06/2022, 10:52

ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ОЙН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН ТӨВИЙГ МОНГОЛД АНХ БАЙГУУЛЛАА

22/06/2022, 10:47

Монгол Улс, БНХАУ-ын худалдааны эргэлт 38 хувиар өсжээ

22/06/2022, 10:44

“Е-mongolia” системээс мянга гаруй хүн үйлчилгээ авчээ

22/06/2022, 10:44

Монголын анхны байгалийн ургамлын ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙН төвийг байгуулна

22/06/2022, 10:35

М.Маргад Дэлхийн шатрын холбооны дэд мастер болжээ.

20/06/2022, 14:26

Онцгой байдлын алба хаагчдыг төрийн одон, медалиар шагналаа

20/06/2022, 14:25

БИТКОИНЫ ээлжит НУРАЛТ, түүний үндсэн шалтгаанууд

20/06/2022, 14:12

ОЮУ ТОЛГОЙ: Гүний уурхайн хүдэр буулгах тэсэлгээг эхлүүлэв

20/06/2022, 14:10

МОНГОЛ АВДАР

20/06/2022, 14:09

Зургаан аймаг ойгоо хамт тэмдэглэх хүсэлт гаргажээ

20/06/2022, 14:04

Таваас олон хүнээс бүрдсэн бүлэг жуулчин Солонгос руу 15 хоног визгүй зорчино

20/06/2022, 14:02

Л.Оюун-Эрдэнэ, Х.Баттулга хоёр Төрийн ордонд муудалцаж, С.Баярцогт хүүхдийнхээ хурим дээр АН-ын даргад зүтгэх “урилга” авчээ

20/06/2022, 14:01

Э.Баттулга: “Байгаль орчны зорилтот хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлснээр нэгдсэн төлөвлөлттэй болно

20/06/2022, 14:00

Ж.Чүлтэмсүрэн, Л.Болдбаатар нарт бригадын генерал цол хүртээлээ

20/06/2022, 13:59

Польшын Элчин сайдын яам визийн мэдүүлгийг 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 1-нээс авч эхэлнэ

7/06/2022, 17:51

“НордАрт 2022” үзэсгэлэнд Монгол Улсын 18 уран бүтээлч оролцож байна

7/06/2022, 17:49

Морин хуур хөгжим үндэсний стандарттай боллоо

7/06/2022, 17:37

Г.Батхүү агсаны амь насаа алдсан Төрийн ордны газар

22/05/2019, 14:51

????? ????????? SpaceX ????????? ????? ??????? ?????

19/09/2018, 11:38

26/09/2018, 10:41

9/10/2018, 12:01

АНУ-ын шийдвэртэй холбоотойгоор алтны ханш буурч, нефтийн ханш өслөө

14/08/2019, 15:22

?.???????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ???-?? ?????? ?????? ???????

21/09/2018, 13:45

Хэвлэл мэдээллийн салбарын гэрэл зурагчид үзэсгэлэнгээ нээв

25/03/2019, 09:25

"Монголыг чиглэсэн 100 мянган жуулчин агаарын тээврээс болж аяллаа цуцалдаг"

22/04/2019, 15:55

Гайхамшигт Антрактид Девен Строссын нүдээр

21/02/2019, 10:18

???? ?????????? ?????

3/01/2019, 19:25

Бэлтгэл хошууч генерал Б.Баярмагнай: Медальон дурсгах нь цэргийн салбарт ихээхэн хөгжсөн соёл

15/03/2019, 12:37

Гамшиг осол тохиолдсон үед Ард иргэдийн ирэх “Түр Цугаларах Талбай”-д

25/04/2019, 16:13

Эзэмшлийн газар дээрээ автомашин худалдаалж буй 15 ИААНБ-ын газар эзэмших эрхийг цуцаллаа

30/08/2019, 12:46

ЦАГИЙН САЛХИ СЭВЭЛЗҮҮЛСЭН "ЦАГИЙН ЗӨРҮҮ" ФОРУМ

17/04/2019, 12:19

Миний харсан Энэтхэгчүүд

13/03/2019, 09:42

“Хүний эрх, эрх чөлөө" шог зургийн үзэсгэлэнгийн нээлт боллоо

17/12/2019, 14:42

Монгол, Их Британи улсын далбаатай галт тэрэг аялалд гарав

19/02/2019, 15:55

Уран уургач, бугуйлчдын тэмцээнээс....

27/02/2019, 17:25

Жүжигчин М.Макконахи Техассын их сургуулийн профессор болжээ

30/08/2019, 13:22

Хоккайдо: Монголын өсвөрийн гэрэл зурагчид тэргүүллээ

8/08/2019, 16:13

АНУ-ын шийдвэртэй холбоотойгоор алтны ханш буурч, нефтийн ханш өслөө

14/08/2019, 15:22

Уран уургач, бугуйлчдын тэмцээнээс....

27/02/2019, 17:25

????? ????????? SpaceX ????????? ????? ??????? ?????

19/09/2018, 11:38

9/10/2018, 12:01

Миний харсан Энэтхэгчүүд

13/03/2019, 09:42

Үндэсний сэтгүүл зүй үүсэж хөгжсөний 106 жилийн ойн баярын өдөр

6/03/2019, 17:04

Жүжигчин М.Макконахи Техассын их сургуулийн профессор болжээ

30/08/2019, 13:22

Г.Батхүү агсаны амь насаа алдсан Төрийн ордны газар

22/05/2019, 14:51

Хэвлэл мэдээллийн салбарын гэрэл зурагчид үзэсгэлэнгээ нээв

25/03/2019, 09:25

“Хүний эрх, эрх чөлөө" шог зургийн үзэсгэлэнгийн нээлт боллоо

17/12/2019, 14:42

26/09/2018, 10:41

"Монголыг чиглэсэн 100 мянган жуулчин агаарын тээврээс болж аяллаа цуцалдаг"

22/04/2019, 15:55

???? ?????????? ?????

3/01/2019, 19:25

Уяачдад Монгол Улсын цол хүртээв

3/02/2019, 14:32

Гайхамшигт Антрактид Девен Строссын нүдээр

21/02/2019, 10:18

?.???????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ???-?? ?????? ?????? ???????

21/09/2018, 13:45

Б.Баярсайхан: Байгууллагууд дэргэдээ цэцэрлэг байгуулахад төр хувьсах зардлыг нь даана

12/08/2019, 19:11

Эзэмшлийн газар дээрээ автомашин худалдаалж буй 15 ИААНБ-ын газар эзэмших эрхийг цуцаллаа

30/08/2019, 12:46

Өсвөрийн шатарчдын улсын аварга багаар Хэнтий аймаг шалгарлаа

6/03/2019, 11:03

ЦАГИЙН САЛХИ СЭВЭЛЗҮҮЛСЭН "ЦАГИЙН ЗӨРҮҮ" ФОРУМ

17/04/2019, 12:19